• Mon - Sat 7.30 - 17.30
  • Khu phố Hương Tân, QL.51, Tp Bà Rịa
  • +(0254) 3989 888

Liên hệ với chúng tôi

Tên*

Họ*

Email*

Điện thoại

Nội dung

Địa chỉ

Khu phố Hương Tân, QL51, P. Long Hương,  TP Bà Rịa.

Điện thoại

0938-873-738

Thời gian làm việc

T2 – T7: 08:00AM – 17:30PM
CN: 8h – 11h30  AM

Điện thoại

0937-108-800

Sales Hours

T2 – T7: 08:00AM – 17:30PM

Điện thoại

0646 600 005

Sales Hours

T2 – T7: 08:00AM – 17:30PM